Selected Works in China
Xixi Hotel Villa, Hagzhou.
Xixi Wetland Museum, Hagzhou.
High school educational complex, Shanghai.
Spanish Town Administrative Centre Fengcheng, Shanghai.
Spanish Town Commercial Centre Fengcheng, Shanghai.
Hai-He bridge, Tianjin.
Shangyu Longshan Residential, Shangyou.
Quyang Comercial Centre, Shanghai.
Pujiang development area, Shanghai.
Quing Cun complex, Shanghai.
Beijing&Tsinghua Universities, Shanghai.
Shanghai International Medical City, Shanghai.
Xing Hua Tower, Shenzhen.
Spain Pavillion expo 2010, Shanghai.